prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz
Dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej
Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna

tel: 22 683-9014; fax: 22 683-9317
email: jarosz(at)wat.edu.pl