Do dnia 24 czerwca 2014 roku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zostały zgłoszone następujące zgłoszenia patentowe:

Czujnik światłowodowy, zwłaszcza temperatury - zgł. 408644

Twórcy: L. R. Jaroszewicz, P. Marć, N. Przybysz, T. Nasiłowski

Numer zgłoszenia: 408644

 

Czujnik światłowodowy, zwłaszcza temperatury, znamienny tym, że zawiera co najmniej jedną matrycę czujników światłowodowych, zawierającą co najmniej jeden światłowód odniesienia, co najmniej dwa pomiarowe tory światłowodowe zawierające elementy pomiarowe w postaci światłowodów mikrostrukturalnych, o wypełnionych otworach do monitorowania zmian temperatury, która jest przyłączona do co najmniej jednego układu pomiarowego obejmującego co najmniej jedno źródło światła, do co najmniej jednego układu sprzęgaczy, oraz do co najmniej jednego układu detekcyjno-przetwarzającego

 

13 zastrzeżeń fig.1

 

zdjecie7

Progowy światłowodowy czujnik temperatury - zgł. 408646

Autorzy: L. R. Jaroszewicz, K. A. Stasiewicz, J. E.Musiał

Numer zgłoszenia: 408646

 

Progowy światłowodowy czujnik temperatury zawierający co najmniej jedną dwustronną przewężkę światłowodową (2) wykonaną na standardowym światłowodzie która wraz z elementem zabezpieczającym w postaci kapilary (4), klejem termoutwardzalnym (6) oraz materiałem otoczenia przewężki (5) tworzy element pomiarowy (12a, 12b, 12c), zestawiony ze źródłem światła (10), z co najmniej jednym sprzęgaczem (11a, 11b, 11c), co najmniej jednym detektorem umożliwiającym pomiar wiązki o długości fali 1310 nm (13a, 13b, 13c, 13d) połączonym połączeniem elektrycznym (14) oraz układ analizy danych (15).

 

10 zastrzeżeń fig.1

 

zdjecie5

Sposób termicznego łączenia światłowodów - zgł. 408643

Twórcy: L.R. Jaroszewicz, M. Murawski, Ł. Ostrowski, T. Nasiłowski

Numer zgłoszenia: 408643

 

Sposób termicznego łączenia światłowodów z różnych materiałów polegający na układaniu, wyrównywaniu, osiowym pozycjonowaniu włókien światłowodów względem siebie oraz ich łączeniu i zabezpieczaniu zawierający co najmniej kroki w których:

  1. Układa się, wyrównuje i osiowo pozycjonuje światłowody względem siebie,
  2. Ogrzewa się końcówkę światłowodu o wyższej temperaturze topnienia do temperatury przekraczającej temperaturę topnienia drugiego światłowodu
  3. Przysuwa się rozgrzaną końcówkę światłowodu o wyższej temperaturze topnienia do końcówki światłowodu o niższej temperaturze topnienia
  4. Dociska się do siebie końcówki światłowodów aż do termicznego ich zespolenia
  5. Zabezpiecza się połączenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 

8 zastrzeżeń                                                                          fig. 2

 

zdjecie6

Światłowodowy czujnik natężenia prądu elektrycznego zgł. 408645

Twórcy: L. R. Jaroszewicz, P. Marć, N. Przybysz

Numer zgłoszenia: 408645

 

Światłowodowy czujnik natężenia prądu elektrycznego o konfiguracji transmisyjnej zawierający co najmniej jedno włókno mikrostrukturalne typu solid core wypełnione nanocząstkami ferromagnetycznymi zestawione z modułem kontrolno-sterującym (1) zawierającym: źródło wiązki świetlnej (2), polaryzator wejściowy (3), polaryzator wyjściowy (4) i detektor (5).

 

13 zastrz     fig. 1

 

 zdjecie8

Światłowodowy czujnik substancji chemicznych oraz sposób wytwarzania czujnika substancji chemicznych - zgł. 408652

Autorzy: L. R. Jaroszewicz, P. Marć, P. Pura, I. Jakubowska

Numer zgłoszenia: 408652

 

Światłowodowy czujnik substancji chemicznych zawierający co najmniej jeden przetwornik (mikromostek), wytworzony na czołach co najmniej jednej pary włókien światłowodowych ustawionych naprzeciw siebie, w którym co najmniej jeden mikromostek wykonany jest w procesie fotopolimeryzacji i umieszczony jest w korzystnie u-kształtnej prowadnicy, zamkniętej w posiadającej co najmniej doprowadzenie analizowanej substancji obudowie, a co najmniej jedno z włókien światłowodowych połączonych mikromostkiem połączone jest ze źródłem światła korzystnie poprzez sprzęgacz, a drugie z połączonych z mikromostkiem włókien przyłączone jest do układu detekcyjnego.

Sposób wytwarzania światłowodowego czujnika substancji chemicznych znamienny tym, że co najmniej na dwóch zestawionych ze sobą włóknach światłowodowych wytwarza się łączący ich poprzeczne powierzchnie mikromostek polimerowy z substancją chemoczułą, a następnie obszar w jakim znajduje się mikromostek umieszcza się prowadnicy z doprowadzeniem analizowanej substancji, a tak połączone włókna światłowodowe zestawia się ze źródłem światła, oraz układem detekcyjnym, a pomiędzy ich czołowe powierzchnie wprowadza się kroplę substancji fotopolimeryzującej, a substancja fotopolimeryzująca stanowi mieszaninę: barwnika światłoczułego, korzystnie soli disodowej Eozyny Y, koinicjatora (MDEAN – methylodietanoloamina) oraz monomeru wielofunkcyjnego akrylanu (triakrylanu) (PETA – triakrylan pentaerytrytolu) oraz dodatku selektywnie sorbującego pochodne iperytu lub sarinu, a następnie do światłowodów wprowadza się wiązkę świetlną z lasera światła zielonego o długości fali 532 nm, jaką dzieli się przez rozdzielacz i jakiej moc ustala się poprzez filtr wyższych modów, a po połączeniu włókien mikromostkiem strukturę polimerową obmywa się alkoholem, a przez cały czas wzrost mikromostka prowadzi się kontrolę ilości zaabsorbowanej energii oraz odległości pomiędzy parą włókien.

 

zdjecie4

Światłowodowy czujnik substancji chemicznych, zwłaszcza Bojowych Środków Trujących... - zgł. 408653

Autorzy: L. R. Jaroszewicz, P. Marć, P. Pura, I. Jakubowska

Numer zgłoszenia: 408653

 

Światłowodowy czujnik substancji chemicznych, zwłaszcza Bojowych Środków Trujących, w szczególności sarinu lub iperytu i ich pochodnych oraz sposób wytwarzania światłowodowego czujnika substancji chemicznych zwłaszcza Bojowych Środków Trujących, w szczególności sarinu lub iperytu i ich pochodnych.

 

Sposób wytwarzania światłowodowego czujnika substancji chemicznych zwłaszcza Bojowych Środków Trujących, w szczególności sarinu i iperytu oraz ich pochodnych w którym na poprzecznej – czołowej powierzchni światłowodu umieszcza się chemoczułą substancję fotopolimeryzujacą, a następnie oświetla się ją wiązką światła zielonego o mocy 0,5-5 µW w czasie od 30 do 90 sekund, dystrybuowaną we wnętrzu światłowodu, korzystnie standardowego światłowodu jednomodowego, aż do wytworzenia na powierzchni czołowej mikrotipu polimerowego i przyłącza się światłowód z tak wytworzonym elementem czułym do układu nadawczo odbiorczego wiązki świetlnej, zawierającego co najmniej źródło wiązki świetlnej (1), sprzęgacz światłowodowy (2), co najmniej jedną kuwetę (4) z analitem oraz układ detekcyjny (5).

Światłowodowy czujnik substancji chemicznych zwłaszcza Bojowych Środków Trujących, w szczególności sarinu lub iperytu i ich pochodnych według wynalazku pracujący w konfiguracji odbiciowej jaki zawiera źródło wiązki świetlnej (1), co najmniej jeden sprzęgacz światłowodowy, co najmniej jedno włókno z mikrotipem polimerowym (3), co najmniej jedną kuwetę z analitem (4) oraz układ detekcyjny (5).

 

13 zastrz.           fig. 1

 

zdjecie3